</p>
<p style="text-align: center;">Mr. Abdul Khaliq Sheikh</p>
<p>

Mr. Abdul Khaliq Sheikh

Chairman

</p>
<p style="text-align: center;">Mr.Maqsood Ahmed Memon</p>
<p>

Mr.Maqsood Ahmed Memon

Vice Chairman

</p>
<p style="text-align: center;">Mr. Muhammad Naseem</p>
<p>

Mr. Muhammad Naseem

Secretary

</p>
<p style="text-align: center;">Mr. Abdul Khaliq Ansari</p>
<p>

Mr. Abdul Khaliq Ansari

Treasurer